Foredragene for foreldre til tenåringer lå tidligere inn under konseptet Motherhood, som også er grupper for mødre til tenåringer. Vi så etter hvert et tydelig behovet for å skille foredragene ut av Motherhood for å tydeliggjøre at foredragene er for alle som ønsker å forstå tenåringer og foreldrerollen bedre.

Formålet

Målet med Parenthood er å gi en mulighet for kunnskap, bevissthet og nettverksbygging i rollen som foreldre og til deg med nærhet til tenåringer. Vi håper og tror dette vil kunne gi påfyll og verktøy som gir økt forståelse for tenåringene og foreldrerollen i denne tidvis krevende fasen.

Foredrag

Parethood.jpg

Arrangør: Utekontakten

Inngangspris 100 kroner per foredrag, og billetter kjøper du/dere på www.kolben.no

Tidligere foredrag

Det har siden oppstart vært fem foredrag med ulike foredragsholdere med kompetanse om foreldrerollen og tenåringer;

  • ”Tenåringshjernen”                                                                                                         
    Spesialpsykolog Didrik Hægeland, 2 foredrag
  • ”Samspill og relasjon rundt spill og sosiale medier med tenåringene”  
    Spesialpsykolog og tidligere spillutvikler Gaute Godager
  • ”Innsikt og verktøy for å stå i rollen som tenåringsforeldre”                                
    Psykolog Carina Poulsen

Kontaktinformasjon

Anne Witberg, Utekontakten, Kolbotnveien 23
Tlf. 922 35 793
E-post: Parenthood