Nytt samarbeid mellom barnehage og skole

Kapellveien barnehage vil i samarbeid med Kolbotn skole og de andre barnehagene i skolekretsen ha et prosjekt der vi etablerer et nytt samarbeid om overgang fra barnehage til skole. Prosjektet «Inkluderende overgang barnehage-SFO-skole» har oppstart i 2018. Dette vil legge til rette for et tettere samarbeid mellom pedagogiske ledere, ansatte på SFO og lærerne på skolen. Målet er å skape en god og trygg overgang for barna.

Skolen skal legge bedre til rette for de kompetente barna som kommer fra barnehagen og bygge videre på de ressurser og den kunnskap barna allerede har tilegnet seg i barnehagen.