Skrukketrollene har en viktig rolle i markering av "Lucia-dagen", jobber med lettere skoleforberedende oppgaver i løpet av vinteren, og besøker skolene om våren. Alle barnehagene i Oppegård arrangerer felles skoletreff for alle som sogner til samme skole. Et av treffene er på skolens område, mens det andre er ute i skogen. Foreldre/foresatte får egen informasjon om opplegget for Skrukketrollene.

Rutine for overgang barnehage – skole

I Oppegård har vi egen rutine for overgangen fra barnehage til skole for at dette skal gå så fint som mulig. Vi fyller ut et informasjonsskjema som sendes til skolen. Foreldre/foresatte får se dette. 

Skolekrets

Barna i Vestliveien barnehage sogner både til Østli og Greverud skole.