Skolestartergruppa

For å gjøre overgangen til skole best mulig, gir vi de eldste barna i barnehagen et ekstra tilbud siste året.  På torsdager møtes skolestarterne fra Ugla og Tiuren for skoleforberedende aktivitet. En dag i uken er det vanntilvenning i Sofiemyr svømmehall, i det lille bassenget. I skolestartergruppa legger vi vekt på lek, læring, undring og refleksjon. Vi bruker Trampoline, som er en aktivitets- og læringsbok laget for 5-åringer i barnehagen. Den er utviklet ut fra rammeplanens syv fagområder.

Temaer vi er innom på skolestartergruppa er:

 • meg selv                                                       
 • mønster
 • geometriske former
 • måling
 • tall
 • plassering
 • sortering
 • stavelser
 • rom og regler
 • symboler
 • bokstaver

I mai vil vi prøve å få til en overnatting i barnehagen.

Førskoletreff

To ganger i løpet av våren samles alle førskolebarna i samme skolekrets. Dette er et initiativ fra barnehagene i området. Barna blir delt inn i grupper etter hvor de bor. Målet er at barna kan bli litt kjent med mulige klassekamerater og skoleområdet.

Overgangssamtale

Pedagogisk leder på barnets avdeling har ansvar for å fylle ut et eget skjema med punkter som beskriver barnets sterke sider og hva som eventuelt må tas hensyn til ved skolestart. Det gjennomføres en overgangssamtale, hvor foresatte gjøres kjent med innholdet og godkjenner med signatur før opplysningene overleveres til skolen barnet skal begynne på. Dette er et ledd i Oppegård kommunes samarbeidsavtale mellom barnehage og skole.