Skolestarterne

I Nordåsveien barnehage har 5-åringene en egen gruppe, «Skolekarten», som møtes på tvers av avdelingene to ganger i uken, og de går ofte tur sammen på turdagen. En dag i uken, gjennom hele året, har de et lese- og skriveforberedende opplegg som heter ”Språksprell” og en dag i uken har de et tema som de jobber med og formingsaktiviteter. Om høsten arrangerer barna basar til inntekt for barn i u-land. På basaren selger de egenproduserte varer. Om våren legger barna fram et eget arbeid for alle de andre barna i gruppen.

Samarbeid med skole og andre barnehager

Vi samarbeider med skolene og de andre barnehagene i området om aktivitetsdager på våren. En av dagene er en aktivitetsdag i skogen og en av dagene er en aktivitetsdag på skolen. Barna blir kjent med skolene, skoleveien og barn i andre barnehager som de skal gå sammen med på skolen når høsten kommer.

Selvstendighet

Vi jobber spesielt med at barna skal bli selvstendige, kunne samarbeide og å tørre og hevde seg selv. Innenfor selvstendighet er det viktig at både barnehagen og hjemme trener på at barna skal kle på seg selv, finne riktig klær til ulikt vær og at barna kan gå på do uten hjelp. Både selvstendighet, selvhevdelse og det å kunne samarbeide er viktig for at barna best mulig skal finne seg til rette og ta til seg læring når de kommer på skolen.

Skolekrets

Barna i Nordåsveien barnehage sogner både til Østli og Greverud skole.