De jobber med enkle skoleforberedende oppgaver og fokus på sosial kompetanse og selvstendighetstrening.  Alle barnehagene i Oppegård arrangerer felles skoletreff for barn som hører til samme skole i løpet av våren. Et av treffene er på skolens område, mens det andre er ute i skogen. Foreldre/foresatte får egen informasjon om opplegget for Skolekartene. Hovedmålet for gruppen er å skape en god overgang fra barnehage til skole.

Skolekartene har sin egen plan. De fokuserer på tre hovedområder:

  • Sosial Kompetanse; «Meg selv», Jeg er bra nok og kan ta egne valg
  • Antall, rom og form
  • Kommunikasjon, språk og tekst

Barna som går siste året i barnehagen har også litt andre oppgaver/ansvarsområder enn de andre barna. De har bl.a. oppgaver ved markering av Lucia, i forbindelse med mai-fest (16. mai) og under solsikkefesten. De har også en egen tur/overnatting til Stallerudhytta fra torsdag til fredag i mai/juni.