I Ekornrud barnehage kaller vi de eldste barna for ”Nøtteknekkere”.

Nøtteknekkerne

En fast dag i uken møtes de for å jobbe i gruppe. De er sammen fra kl. 09.45 -10.45. Faste voksne har ansvar for det pedagogiske opplegget. Hovedmålet er å inspirereog motivere, for dermed å bidra til å gjøre overgangen fra barnehagen til skolen så god som mulig. I gruppen arbeider vi med skoleforberedende temaer, oppgaver og eksperimenter. Barna skal bli kjent med bokstaver, tall, geometriske formler osv. Vi synger, rimer og leser fortsettelsesbøker. Nøtteknekkerne drar også på litt lengre skogsturer og de har hovedansvaret for Luciaopplegget i barnehagen.

På vårparten arrangerer barnehagene i Oppegård felles skoletreff for alle som sogner til samme skole. Et treff er på skolens område mens det andre er ute i skogen.

Rutiner for overgang barnehage - skole

En stund før skolestart kontakter gjerne skolene barnehagene for å få informasjon om dert enkelte barn. Vi fyller ut et informasjonsskjema og sender til skolen. Dette skjemaet utgis bare etter samtykke med foresatte. Når det gjelder barn med spesielle behov, er det egne møter hvor barnehagen, skolen, foresatte samt andre samarbeidsinstanser er til stede.

Skolekrets

Barna i Ekornrud barnehage sogner både til Østli skole og Greverud skole, men det hender vi har barn som sogner til andre skoler i kommunen.