Lekegrupper

For at nye barn (og foreldre/foresatte) skal få en best mulig start i Kapellveien barnehage, har vi Aspirantene. Nye barn og foreldre/foresatte blir invitert til en lekegruppe en time i uken, fire ganger i juni. Lekegruppene blir gjennomført på Jupiter og Pluto med pedagogisk leder som ansvarlig.

Tilvenning

Det settes av tre dager til tilvenning når barnet begynner, og eventuelt flere dager ved behov.