Tilvenning i barnehagen er beskrevet i velkomstbrev fra avdelingen før oppstart. Det er viktig at barnets møte med barnehagen er positivt. Vi er derfor opptatt av fleksibilitet i oppstarten. Tilvenningen tilpasses barnet i god dialog med foreldrene.

For å lykkes i tilvenningsperioden i barnehagen har vi ekstra fokus på:

  • fleksibilitet og god tid
  • tydelige voksne
  • skape ro og ha gode rutiner
  • god dialog og planlegge de neste dagene i samarbeid med foresatte
  • barnet skal være i fokus

Vi legger vekt på at barnet skal bli kjent med alle de voksne på avdelingen, men hvert barn vil få sin tilknytningsperson som er ment å være en ekstra støtte i den første tiden.