Barnehageåret starter 1. august, Barn som bytter barnehage eller avdeling, har plass på nytt sted fra denne datoen eller fra avsluttet ferie etter 1. august. Barn som ikke har plass fra før starter opp i løpet av august.

  • Barnehagen sender ut velkomstbrev i begynnelsen av juni til nye familier med informasjon om oppstartsdato, avdeling og annen nødvendig informasjon
  • Barnehagen inviterer nye barn og foreldre til besøksgrupper før sommeren så barna kan bli litt kjent med oss før oppstart
  • barnehagen ønsker nye barn og foreldre hjertelig velkommen til å besøke oss før oppstart i august. Fint om dere tar kontakt og avtaler når dere kommer så vi kan være der og ta dere imot

Tilvenning / tilknytningsperson

Tilvenningsperioden skal hjelpe barna og foreldrene til å få en god start i barnehagen. Vi beregner minst tre dager til tilvenning av helt nye barn. En av foreldrene må være med barnet i barnehagen disse dagene. Alle barn får en tilknytningsperson. Denne personen har et spesielt ansvar for å ha et tett samarbeid med foreldre/ foresatte og sørge for at barnet for en så positiv start på barnehagehverdagen som mulig i samarbeid med foreldrene. Det er pedagogisk leder som har hovedansvaret for sin avdeling.

Har dere mulighet til å gi barnet litt kortere dager i begynnelse av oppstartsperioden er det veldig godt for barnet. Det er mye nye inntrykk og mennesker å bli kjent med.