Ordførerne vil også presentere forslag til navn på den nye kommunen.

Forhandlingene starter 13. september

Tirsdag 13. september klokken 12.30 møtes representanter for begge kommunene. Målet er en ny avtale som skal danne grunnlaget for en ny kommune.

Deltakere

Ordfører og to politikere fra hver kommune deltar i forhandlingene. Rådmennene vil være til stede. Fra Oppegård kommune deltar ordfører Thomas Sjøvold, varaordfører Siv Kaspersen og gruppeleder for største opposisjonsparti Merete Bellingmo. Fra Ski kommune deltar ordfører Tuva Moflag, varaordfører Camilla Hille og gruppeleder for største opposisjonsparti, Anne Kristine Linnestad.

Vedtak i kommunestyrene

I juni 2016 vedtok både Oppegård og Ski kommunestyre at de ønsket å være med og etablere en større kommune i Follo, og at avtalen «Felles plattform for ny kommune i Follo» skulle legges til grunn for arbeidet. Fordi dette var en avtale mellom Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås, er det behov for en ny avtale. Den nye avtalen skal danne grunnlaget for vedtak i kommunestyrene om å etablere en ny kommune med Oppegård og Ski.

Følg forhandlingene

Forhandlingene foregår 13.–14. september 2016 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, og er åpne for publikum. Vi vil også legge ut informasjon om forhandlingene her på nettsiden.