Vil du bli elev?

Ønsker du å bli elev ved Oppegård kulturskole er søknadsfristen 1. juni. For de minste har vi tilbud om musikklek, rytmehuset, musikkstart og korsang. Vi har også instrumentalundervisning for voksne.

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan 2017/18

Skoletidsplan

Skoletidsplan 2017/18

Sommerkurs 2018

Informasjon og påmelding kommer våren 2018.

Søknadsfrister

Søknadsfrist for hovedopptak: 1. juni 2018.

Påmelding gjør du via søkerportalen.
(Lenken til søknadsskjema er ikke tilgjengelig, da kulturskolen innfører nytt elevsystem. Åpnes i løpet av tidlig i mars).