Oppegård Frivilligsentral gir muligheter til deg som har lyst til å:

 • bli kjent med nye mennesker
 • gi og ta i mot en håndsrekning
 • skape ditt eget nettverk i nærmiljøet
 • treffe mennesker i samme situasjon som deg
 • bidra med dine kunnskaper og erfaringer til glede for andre
 • sette i gang nye aktiviteter, som kan bidra til et enda bedre miljø

Aktiviteter

 • Advokatvakten mandager fra kl. 15.00–17.00 i samarbeid med WK advokatene kontorfellesskap. En halvtimes bistand per person. Frivilligsentralen formidler oppdragene. Ta kontakt på tlf. 66 81 50 90.
 • Seniorsurf består nå kun av «På nett klokka ett» tirsdager fra kl. 13.00-14.30 i biblioteket. Mer info finnes på biblioteket. Du kan gjerne lenke til denne siden som vil holdes oppdatert av Hans Martin.
 • TV-aksjonen. Frivilligsentralen er ansvarlig for å skaffe frivillige til forberedelser og aksjonsdagen.
 • Håndarbeidstreff for småbarnsforeldre i samarbeid med Oppegård Husflidslag. Dette er et nyoppstartet tilbud. Treffet er på Tårnåsen aktivitetssenter torsdager kl. 10.00-14.00 med oppstart 2. november 2017.
 • Sykling uten alder er et tilbud til de som ønsker vind i håret. Vi har en Rickshaw-sykkel med piloter som tar deg med ut på en hyggelig tur i nærområdet. Frivilligsentralen låner også ut en sykkel til Greverud sykehjem. Ta kontakt med Oppegård frivilligsentral eller Sverre på tlf. 908 49 791.
 • Nabopakken - utlån. Pakken lånes bort til frivillige organisasjoner, grendelag m.m. som ønsker å tilby en hyggelig tilstelning i nærmiljøet og består av syv bord og 30 stoler.

Åpningstider

Våre åpningstider er mandag til torsdag kl. 10.00-14.00. Fredager er det stengt. Det blir langåpent annen hver torsdag fra desember.
Mer informasjon kommer.

Småjobbsentralen

Kontakt oss på tlf. 66 81 50 90
Timeprisen er kr 175,- per person som utfører jobben og minimum kr 250,- per oppdrag.

Vi er på Facebook!

Følg oss gjerne på Facebooksiden vår «Oppegård Frivilligsentral» for oppdatert informasjon og aktiviteter.

Styret/leder

Retningslinjene for Oppegård Frivilligsentral sier at styret skal bestå av leder, nestleder og fem medlemmer, med personlige vararepresentanter. Sammensetningen skal være slik: To fra Oppegård kommune, en fra kirken, tre fra frivillige organisasjoner og en fra frivillige hjelpere.

Leder av Oppegård Frivilligsentral er Ida Madeleen Moe.
Tlf. 66 81 50 90/976 53 131