Vi gir muligheter til deg som har lyst til å:

 • bli kjent med nye mennesker
 • gi og ta i mot en håndsrekning
 • skape nettverk i nærmiljøet
 • bidra med dine ressurser til glede for andre
 • sette i gang aktiviteter som kan bidra til et bedre lokalmiljø

Aktiviteter

 • Åpent hus annen hver torsdag ettermiddag. Følg med på Facebook for mer informasjon.
 • Redesignverksted annen hver onsdag kveld fra kl.18.00–21.00. Datoene for verkstedet er 14. mars, 4. og 18. april og 2. mai 2018.
 • Advokatvakten mandager fra kl. 15.00–17.00 i samarbeid med WK advokatene kontorfellesskap. En halvtimes bistand per person. Frivilligsentralen formidler oppdragene. Ta kontakt på tlf. 66 81 50 90.
 • Seniorsurf består nå av «På nett klokka ett» tirsdager fra kl. 13.00-14.30 i biblioteket. Mer info finnes på bibliotekets sider.
 • TV-aksjonen. Frivilligsentralen er ansvarlig for å skaffe frivillige til forberedelser og aksjonsdagen.
 • Trilletreff med kreative aktiviteter i samarbeid med Oppegård Husflidslag. Treffet er onsdager kl. 12.00-15.00 på biblioteket i Kolben.
 • Sykling uten alder er et tilbud til de som ønsker vind i håret. Vi har en Rickshaw-sykkel med piloter som tar deg med ut på en hyggelig tur i nærområdet. Frivilligsentralen låner også ut en sykkel til Greverud sykehjem. Ta kontakt med Oppegård frivilligsentral eller Sverre på tlf. 908 49 791.
 • Nabopakken - utlån. Pakken lånes bort til frivillige organisasjoner, grendelag m.m. som ønsker å tilby en hyggelig tilstelning i nærmiljøet og består av syv bord og ca. 30 stoler.

Aktivitetene legges ut på Oppegård Frivilligsentrals Facebook. Se også frivillig.no for ledige oppdrag.

Åpningstider

Våre åpningstider er mandag til torsdag kl. 10.00-14.00. Fredager er det stengt. Det blir langåpent annen hver torsdag.
Mer informasjon kommer.

Småjobbsentralen

Kontakt oss på tlf. 66 81 50 90/ 976 53 131
Timeprisen er kr 125,- per person som utfører jobben og minimum kr 250,- per oppdrag.

Vi er på Facebook!

Følg oss gjerne på Facebooksiden vår «Oppegård Frivilligsentral» for oppdatert informasjon og aktiviteter.

Styret/leder

Retningslinjene for Oppegård Frivilligsentral sier at styret skal bestå av leder, nestleder og fem medlemmer, med personlige vararepresentanter. Sammensetningen skal være slik: To fra Oppegård kommune, en fra kirken, tre fra frivillige organisasjoner og en fra frivillige hjelpere.

Leder av Oppegård Frivilligsentral er Ida Madeleen Moe.
Tlf. 66 81 50 90/976 53 131