Lønnstilskudd

Lønnstilskudd er en støtteordning for arbeidsgivere. Tilskuddet skal kompensere for lavere produktivitet hos arbeidstakeren i en opplæringsfase.

Les mer om tilskuddsordningen.

Mentor

Mentor er et tilskudd fra NAV som dere kan bruke til å frikjøpe en kollega for å hjelpe arbeidstakeren til å mestre jobben.

Les mer om mentorordningen.

Arbeidstrening

Arbeidstrening skal gi arbeidssøkeren relevant arbeidserfaring og øke mulighetene for å få en ordinær jobb.

Les mer om arbeidstrening

Team Follo

NAV-kontorene i de syv kommunene Oppegård, Ski, Ås, Vestby, Enebakk, Nesodden og Frogn samarbeider for å skape et større område for rekruttering. Samarbeidet gir oss kunnskap om arbeidsmarkedet og bidrar til et rekrutteringsarbeid som er bedre tilpasset den enkeltes bedrift.

Digitale sykemeldinger

I tiden fremover vil stadig flere finne sin sykemelding på nav.no. Arbeidsgiver finner sykemeldingen i sin innboks på Altinn. Her er informasjon til arbeidsgivere om:

Ddigitale sykemeldinger

Ledige kursplasser for IA-bedrifter

Er dere en IA-bedrift? Husk at vi gir dere gratis påfyll av IA-kompetanse gjennom kurs. Benytt anledningen til å holde deg faglig oppdatert! Her finner du kurskatalogen.

Ønsker dere å bli en IA-bedrift?

Se NAVs arbeidslivssenter      

Ta kontakt med vår IA-rådgiver på e-post: NAV Akershus