Kolbotn IL v/svømmegruppa henvendte seg i vår til kommunen med ønske om utvidet eller endret tildeling av halltid i Sofiemyr svømmehall. Kommunen har så sammen med svømmegruppa blitt enig om endringer i halltidene. Det er tatt hensyn til de forskjellige brukergruppene og den daglige driften av hallen.

Mer oversiktlige tider

Publikum får én time mer enn i dag, og får flyttet noe tid fra ettermiddag til kveld (tirsdag) og helg.  Svømmegruppa får en halv time mere i tildelt tid og får flyttet noe treningstid til tidspunkter som er mer gunstige for deres behov (tidlig ettermiddag).

Halltid for skolene er uendret fra dagens ordning. Aktivitetslaget med funksjonshemmede flyttes noe frem i tid på mandager, slik at de deler tid med pensjonistsvømmingen i stedet for med svømmegruppa.

De nye åpningstidene gir mer forutsigbare rammer, med faste tider for kveldssvømming fra klokka 19.30 tirsdag og torsdag, ettermiddagssvømming fra klokka 16.00 onsdag og fredag, og stenging av publikumsbad klokka 16.00 begge helgedager. I tillegg blir det ikke lenger deling av hall mellom idretten og publikum.

Dette er de nye åpningstidene i svømmehallen:

Mandag

Pensjonister og funksjonshemmede/aktivitetslaget, kl. 15.30 -17.00

Tirsdag

Fellesbad, morgen, kl. 07.00 - 08.00
Fellesbad, kl. 19.30 -22.00

Onsdag

Fellesbad, kl. 16.00 - 19.30

Torsdag

Fellesbad, morgen, kl. 07.00 - 08.00
Fellesbad, kl. 19.30 - 22.00

Fredag

Fellesbad, kl. 16.00 - 20.00

Lørdag

Fellesbad, kl. 10.30 - 16.00

Søndag

Fellesbad, kl. 12.00 - 16.00

Her kan du lese mer om Sofiemyr svømmehall.