• Ambulanse 113 
  • Brann 110
  • Politi 112/ Lokalt politi 02800
  • Oppegård legevakt, kl. 07.00 - 18.00 tlf. 66 80 70 00, Kveld og helg, tlf. 116 117
  • Barnevernvakt, tlf. 917 19 615 / 64 85 16 00 / 02800
  • Alarmtelefon for barn og unge, tlf. 116 111
  • Krise- og incestsenteret i Follo, tlf. 64 97 23 00
  • Oslo Legevakt Overgrepsmottaket, tlf. 23 48 70 90, Storgaten 40

Oppegård kommune har et eget team som kan aktiveres hvis det er fare for selvmord. Teamet nås via legevakten.
Ved større kriser og katastrofer skal du kontakte politiet.

Øvrige vakttelefoner

Strøm

Hafslund – kundeservice, feilmelding, tlf. 815 30 400
Andre spørsmål, tlf. 09111

Vei

Du kan melde feil på veilys på kommunale veier direkte til Infratek som skifter pærer på vegne av kommunen. Her får du tilbakemelding når oppdraget er utført. Du kan også ringe kommunen om feil på veilys eller annet på veiene: kl. 08.00–15.00, tlf. 66 81 90 90.

UTE – avdeling Vei har, i perioden 15. oktober til 1. april, en vakttelefon for akutte hendelser, utenom kontortid tlf. 908 27 320.

Gjelder det feil og uregelmessigheter på Riksveier/Fylkesveier (Skiveien, Gamle Mossevei, Ingierveien, Mastemyrveien, Tverrveien, Taraldrudveien og Sønsterudveien), er det Statens vegvesen som er ansvarlig ved deres entreprenør. Du kan melde inn feil på veilys til Roadworks Traftec eller kontakte Veitrafikksentralen på tlf. 175 ved andre feil.

Vann og avløp

Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning, tlf. 66 81 90 90
Utenom kontortid, tlf. 908 27 310

Viltmemnda

Nemnda skal ta seg av fallvilt og sykt vilt. Ved påkjørsel av vilt skal du varsle politiet (02800). De kontakter viltnemnda. Viltnemnda kan kontaktes direkte på tlf. 66 81 89 00.

Follo Veterinærvakt

Follokommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk har etablert et samarbeid om "Follo veterinærvaktområde", med Ås kommune v/ Landbrukskontoret i Follo som driftsansvarlig. Se nettsidene til Follo Veterinærvakt.
Tlf. 64 94 00 40

Kommunale bygg

Vakt, tlf. 482 31 200