Vi fortsetter suksessen og har fått innvilget prosjektmidler for hele 2017!

Vil du være med?

Motherhood er et konsept med to ulike tilnærminger:

  1. En gruppe for mødre til tenåringer for bevisstgjøring, refleksjon, nettverksbygging, erfaringsutveksling og faglig påfyll. Det kreves ingen forkunnskaper for deltakelse i gruppe. Tilbudet er til alle typer mødre til tenåringer med ulik bakgrunn og erfaring som har tenåringer i 7. - 10 trinn i Oppegård Kommune. 
  2. Miniforedrag for de som har deltatt i grupper tidligere

Filmen forteller hva og hvordan to deltakere opplevde Motherhood-kveldene høsten 2016. Begge anbefaler eventeult de som har lyst til å delta om å melde seg på.
(Filmen er produsert av Jan Walbeck, Kommunikasjons og service, Oppegård kommune)

Høstens program

Det er tenkt oppstart av to grupper høsten 2017.

Historie, målgruppe og mål

Motherhood ble initiert etter forespørsler fra mødre til tenåringer med ønske om et forum som kunne gi mening og støtte i rollen som tenåringsmor. Med prosjektmidler fra KoRus Øst gikk det et historisk pilotprosjektet i gang høsten 2016. Målgruppen var mødre til tenåringer på ungdomskolen i Oppegård og målet  med prosjektet var å gi et pusterom for økt bevissthet og refleksjon rundt det å være mor til tenåringer.

Pilotprosjektet

Etter stor interesse ble det startet en gruppe med 9 mødre fra de ulike ungdomskolene i kommunene. Disse ble trukket ut uvilkårlig på bakgrunn av meldt interesse som eneste grunnlag.  Gruppen har møttes en kveld i uken over to timer med ulike temar som for eksempel; ”Den gode samtalen om de vanskelige temaer”, - ”Perfekt/Uperfekt”, ”Sjef i eget liv”, ”Meg som mentor i mine barns liv” og Mindfullness . Gruppen fortsetter med temaene sex, sosiale medier og rus nå i 2017.  Gruppen har selv valgt temaer som gir mening ut fra en foreslått meny.

For hvert tema er det ulike foredragsholdere som gir faglig innspill og inspirasjon og som i dialog med gruppen snakker og reflekterer rundt temaet.

Det ble også holdt et miniforedrag med tittelen ”Verktøykasse for tenåringsforeldre” for alle mødre som hadde meldt sin interesse og ikke var i gruppe. Vi gjennomførte også to fullbookede foredrag i Kolben med ”Tenåringshjernen” som tema, med Psykolog Didrik Hægeland.

Kontaktinformasjon

Anne Witberg, Utekontakten, Kolbotnveien 23
Tlf. 922 35 793
E-post: Motherhood