Agenda

Tilbakemelding på innspill fra forrige møte

  • Gjennomgang av innspill/spørsmål fra Sentrumsutvalget
  • Reviderte bestemmelser
  • Revidert illustrasjonsplan

Innspill fra berørte parter/utbyggere

  • Tilbakemelding

Framdrift

Se innkalling og sakspapirer til møtet.