Barnehagen serverer to smøre-selv-måltider med brød/ knekkebrød og pålegg fire ganger i uken. Hver onsdag byttes et av måltidene ut med et varmt måltid. De dagene avdelingen har turdag, må barna ha med matpakke til to måltider. Barna får melk og frukt hver dag.

Turdager

Dragefjellet og Tussebo: Torsdager
Hekseberget og Trollskogen: Fredager

Avdelingene for store og små barn har forskjellige dagsrytmer. Se nærmere informasjon fra ditt barns avdeling.

Frokost

Barna på de store barnas avdeling, som er i barnehagen tidlig og har behov for å spise frokost, spiser medbrakt mat mens vi er sammen på kjøkkenet kl. 07.00 - 08.00. Barna på småbarnsavdeling spiser medbrakt mat ved behov kl. 07.00 - 08.30. Vi forutsetter at barna som kommer etter disse tidspunktene har spist frokost hjemme.

Trener sosial kompetanse

Måltidet er en god arena for trening av sosial kompetanse. Vi har samtaler både mellom barna og de voksne rundt bordet under måltidene. Vi arbeider aktivt med å oppmuntre barna til å hjelpe hverandre, bruke høflighetsfraser og vente på tur. Barna må be hverandre om å sende det de ønsker og de sender til hverandre. På denne måten kommuniserer barna med hverandre, opplever mestringsfølelse og de kan være rollemodell for andre. De velger selv hva de ønsker å ha på maten, det er barns medbestemmelse. Det er også god finmotorisk trening å smøre maten sin selv. Vi bruker god tid på måltidene og opplever at barna spiser veldig godt når de får servert mat i barnehagen. Barnehagen følger Helsedirektoratets anbefaling for et godt kosthold.