Fødselsdager

Vi markerer bursdagen til barna med å henge ut flagg, lage en krone som barnet får med hjem, synge bursdagssang og gjøre ekstra stor stas på barnet.

Skal dere ha selskap hjemme, ønsker vi at dere sender invitasjoner til barnas privatadresser. SU oppfordrer til å invitere definerte grupper, som alle i barnets alderstrinn, for å unngå at noen blir stående utenfor. Er du usikker, ta initiativ til dialog med personalet.

Høytidsdager

Barnehagen markerer kulturelle og religiøse høytider. Vi markerer fastelavn, samefolkets dag 6. februar, karneval, påske, 17. mai, FN- dagen og jul. Dersom vi har andre land, kulturer og religioner i barnegruppa skal vi i samarbeid med foreldrene markere deres fest- og høytidsdager.

Andre markeringer

Som en del av vårt holdningsskapende arbeid, gjennomfører vi en Rusken- aksjon før 17. mai. Vi plukker, feier og rydder i og utenfor barnehagens område. I oktober arbeider vi med hjelpeorganisasjonen FORUTs barneaksjon. I barnehagen viser vi solidaritet i praksis gjennom å delta. Dermed får barna vist engasjement med barn fra et helt annet sted i verden. Vi avslutter perioden med en høstutstilling og FN- kafé.