Fødselsdager

Vi har en markering for barnet i barnehagen. Avdelingene har ulik ordning for denne markeringen. Foreldrene/foresatte tar med noe barnet liker å spise denne dagen, gjerne noe annet en kake/is. Oppskårede grønnsaker eller fruktfat er et godt alternativ. Skal dere ha selskap hjemme, ønsker vi at dere sender invitasjoner til barnas privatadresser. De som ikke blir bedt, blir lett lei seg og vi har opplevd at invitasjoner blir borte. Ta gjerne kontakt med pedagogisk leder for råd om hvem som bør inviteres. 

Høytidsdager

Barnehagen har en liten markering av kulturelle og religiøse høytider til de barna som er representert i barnegruppen. Vi markerer alltid jul, påske, karneval og 17. mai. I tillegg hender det at vi markerer nasjonaldager til barn fra andre land og samedagen. Vi samarbeider med foreldre/foresatte om hvilke dager vi markerer det enkelte år.

Fellessamling

En dag i måneden møtes alle barn og voksne til samling på kjøkkenet. Ansvaret går på rundgang mellom virksomhetsleder og de enkelte avdelingene.