Fødselsdager

Vi markerer barnas fødselsdag i barnehagen. Foreldrene/foresatte tar med noe barnet liker å spise denne dagen, gjerne noe annet en kake/is. Oppskårede grønnsaker eller fruktfat er et godt alternativ. Skal dere ha selskap hjemme, ønsker vi at dere sender invitasjoner til barnas privatadresser. De som ikke blir bedt, blir lett lei seg og vi har opplevd at invitasjoner blir borte.

Høytidsdager

Barnehagen har en liten markering av kulturelle og religiøse høytider til barna som er representert i barnegruppen. Vi markerer alltid jul, påske, samefolkets dag og 17. mai. I tillegg markerer vi nasjonaldager til barn fra andre land. Vi samarbeider med foreldre/foresatte om hvilke dager vi markerer det enkelte året.

Fellessamling

Hver fredag møtes alle barn og voksne til samling på fellesrommet. Ansvaret går på rundgang mellom de enkelte avdelingene. Opplegget er valgfritt. Det er mye sang og musikk, men også teaterframføringer. De som har fylt år i løpet av uken, blir feiret med bursdagssang.

Fellessamling på Storetrammen

Lekegrupper på tvers

Vi har aldersinndelte lekegrupper i barnehagen. En eller to formiddager i uken er barna bare sammen med jevnaldrende. Det gjør at de får flere lekekamerater, i tillegg til at dette har stor betydning når barna begynner på skolen.

Skoguka

Skoguka er etablert som en positiv tradisjon og opplevelse for hele barnehagen. Skoguka innebærer at vi flytter hele barnehagen ut i skogen en uke. Her gjennomfører vi ulike aktiviteter og prosjekter. Vi deler opp uka med en helg for at barna skal få avveksling og mulighet til å lade batteriene. Vi velger tema med utgangspunkt i rammeplanen om naturen, f.eks. dyr, dyrespor, planter og trær samt bruken av sanser og sansing. Vi inkluderer også miljøjobbing og er bevisst på ”Grønt flagg”. Temaer er f.eks. hvordan vi tar vare på naturen og hvordan vi kan bruke den uten å sette varige spor.

Klatring og lek ved tauhinderløypa i skoguka

Skoggruppe

Av og til danner barnehagen en skoggruppe. Et eller flere av barna i gruppen har vanligvis behov for individuell oppfølging og får på denne måten mulighet til å være i en mindre, skjermet gruppe og trene på ulike ting. Skoggruppen har ofte barn og personale fra flere avdelinger.

Overnatting er for Ørnene. Les om dette under Overgang fra barnehage til skole.