Fødselsdager

Barnehagen flagger på barrnas fødselsdager, eller på den dagen vi har avtalt med foreldre/foresatte at vi skal feire barnet. Vi legger vekt på at det blir en spesiell dag ved å pynkte bordet og gi barnet ekstra oppmerksomhet med sang og krone i samlingsstunden. Feiringen kan være litt forskjellig fra avdeling til avdeling.

Invitasjon til selskaper

Vi forstår godt at dere ikke kan invitere alle på avdelingen, og at dere kanskje ønsker å invitere barn på samme alder. Vi har sagt ja til å dele ut invitasjoner hvis dere inviterer alle i en aldersgruppe. Barn som ikke blir invitert kan bli lei seg. For å unngå dette, ber vi om at dere sender invitiasjoner hjem.

Høytidsdager

Barnehagen har en liten markering av kulturelle og religiøse høytider til de barna som er representert i barnegruppen. Vi markerer alltid jul, påske, karneval og 17. mai.

Fellessamling

Hver 14. dag møtes alle barn og voksne til samling på fellesrommet i Skolebakken. Ansvaret går på omgang mellom de enkelte avdelingene.