Opplevelsesbasert bursdagsfeiring

Som et ledd i miljøarbeidet vårt, har vi valgt å markere barnas fødselsdager med fokus på opplevelser. Bursdagsbarnet blir på morgenen møtt med flagg ute og bursdagsplakat på ytterdøren. Vi har kjøpt inn ulike kapper som står utstilt i et glasskap i barnehagens fellesrom. Der kan bursdagsbarnet velge ut hva han/hun velger å pynte seg med på bursdagen. Barnet blir feiret med bursdagssamling på avdelingen og går i tog inn til naboavdelingen, hvor de synger bursdagssang for barnet. Vi tar bilder av feiringen og disse presenteres på avdelingens bilderammer.

Andre tradisjoner og høytider

Barnehagen har mange fine tradisjoner som går igjen hvert år. Nissefest, julebord, karneval, vinteraktivitetsuke  og maifest er noen av aktivitetene for barna i barnehagen. I tillegg arrangerer vi Ruskenaksjon, solsikkefest, sommerfest, påskefrokost, Lucia m.m. hvor foresatte inviteres til å delta i feiringen. Vi markerer jul og påske i barnehagen. I forkant av disse høytidene har vi samlinger og ulike aktiviteter. Jule- og påskebudskapet blir formidlet på en enkel måte etter barnas alder og utviklingsnivå. Barna deltar på egne premisser.