Fødselsdager

Fødselsdager feires med krone og kappe, og samling med sang hvor bursdagsbarnet er i sentrum. Deretter går avdelingen i bursdagstog med fødselsdagsbarnet først i toget. Barnehagen feirer alle barnas bursdager på samme måte, slik at alle får en likeverdig feiring. FAU har sammen med personalet blitt enige om at private bursdagsinvitasjoner ikke skal deles ut i barnehagen. Det kan oppleves sårt for barn ikke å bli invitert i bursdag, samtidig kan det være vanskelig for foreldre å vite hvem det er naturlig å be. Personalet kan i slike tilfeller spørres til råds.

Fellessamling

Hver fredag kl. 13.30 har vi fellessamling i barnehagens fellesrom/kjøkken. Om sommeren kan vi også ha den ute. Samlingen varer i ca. 15-20 minutter. Ansvaret for underholdningen går på rundgang mellom avdelingene. I fellessamlingen får barna øve seg på å være i fokus i en opptreden, å ta hensyn og tilpasse seg en større gruppe. De yngste barna vil gradvis bli med i  fellessamlingen etter hvert som de vokser til utover våren.

Høytider

FN-dagen blir markert med FN-kafe og salg av barnas kunst til inntekt for Forut. Til denne kafeen kan barna ha med seg de familiemedlemmene de ønsker eller venner av familien. Vi markerer også påske og julehøytiden i barnehagen. I tillegg har vi en markering av religiøse høytider til de barna som er representert i barnegruppa. I februar markerer vi samenes dag i en samling. Vi markerer 17. mai med en maifest som forberedelse til nasjonaldagen. I tillegg markerer vi voksne og barn som slutter i barnehagen i en egen fellessamling i juni. Avgangskullet blir markert spesielt på sommerfesten.