Fødselsdager

Alle avdelinger har sine egne fødselsdagstradisjoner, for at barnet skal oppleve at det er en spesiell dag. Felles for alle avdelinger er:

  • Vi har en liten samlingsstund for fødselsdagsbarnet og det får egen krone
  • Barnet har noe godt med hjemmefra som vi spiser til 11-måltidet.
  • Vi henger ut flagget

Invitasjoner til fødselsdager hjemme må ordnes privat.

Høytidsdager

Barnehagen har en liten markering av kulturelle og religiøse høytider til de barna som er representert i barnegruppen. Vi markerer jul, påske, karneval og 17.mai. I tillegg hender det at vi markerer nasjonaldager til barn fra andre land.

Fellessamling

På fredager er det felles samlingsstunder. Vi har en samling for barn under tre år og en samling for de over tre år.