Kurs Ansvarlig
Kurs for arbeidssøkere og arbeidsgivere i Akershus NAV Oppegård/Akershus
Temakveld: Følelser og mat 5. juni Friskliv Oppegård

 

Oppegård kommune
Tlf. 66 81 90 90
E-post: informasjon@oppegard.kommune.no