Kurs Ansvarlig
Kurs for arbeidssøkere og arbeidsgivere i Akershus NAV Oppegård/Akershus
Kurs i mestring av belastning (KiB)
Påmeldingsfrist 18. januar 2018
Friskliv Oppegård
Har du problemer med å sove?
Søvnbehandlingsgrupper våren 2018
Friskliv Oppegård

 

Oppegård kommune
Tlf. 66 81 90 90
E-post: informasjon@oppegard.kommune.no