Det nye nettstedet barnehagefakta.no gjør det enklere for foreldre å skaffe seg oversikt over bemanning og utdanningsnivå til ansatte i alle landets barnehager.

Barnehagefakta.no viser nøkkelinformasjon om blant annet antall barn per ansatt, ansattes utdanningsbakgrunn og oppholdsareal.

Med NRK på slep fortalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at alle foreldre skal kunne være sikre på at barna deres har det godt i barnehagen. Det aller viktigste for kvaliteten i barnehagen er de som jobber der, og frem til nå har det vært for vanskelig å finne informasjon om hvor mange ansatte det er og deres utdannelse. Nå finner du opplysningene på barnehagefakta.no.  

Isaksen sa videre at denne åpenheten er bra både for sektoren, for foreldrene og for barna.

God tid til barna
Etter at NRK hadde gjort sine opptak utenfor barnehagen tok virksomhetsleder John Børresen med seg kunnskapsministeren inn i barnhagen for omvisning. Ministeren brukte god tid til å hilse på ansatte, foreldre og ikke minst prate med de små. Barna visste hvem Torbjørn var, for de hadde forberedt seg godt på et besøk av kunnskapsministeren. Tilstede var også ordfører Ildri Eidem Løvaas, kommunalsjef Signy Harlem og rådgiver Eva Myhre.