Ved siden av inngangen til Oppegård rådhus er det tre minneplaketter over falne. Det er falne fra Oppegård under den andre verdenskrig, jødiske flyktninger fra Tsjekkia/ Østerrike bosatt i Oppegård og en FN-soldat fra Oppegård som falt i Libanon.

Det er tradisjon i Oppegård at det holdes en tale ved minnesmerket 17. mai. Tidligere ordfører i Oppegård, Tore Haugen, holdt tale ved minnesmerket 17. mai 2012. Han fortalte om de falne. Du kan lese talen her fra linken til venstre.

Her ser du minneplakettene som står utenfor Oppegård rådhus:

Krigsminnesmerket - falne fra Oppegård

medium krigsminnesmerket raadhuset  1

medium krigsminnesmerket raadhuset  3