Ved siden av inngangen til Oppegård rådhus er det tre minneplaketter over falne. Det er falne fra Oppegård under den andre verdenskrig, jødiske flyktninger fra Tsjekkia/ Østerrike bosatt i Oppegård og en FN-soldat fra Oppegård som falt i Libanon.