Kreftsykepleierne har kompetanse innenfor kreftomsorg og lindrende behandling. Du kan kontakte:

Mona Lyngdal
Tlf. 66 81 55 24 / 917 85 774
E-post: Mona Lyngdal

Nina Reitan
Tlf. 66 81 55 24 / 932 99 070
E-post: Nina Reitan