Du er velkommen til å kontakte oss på følgende adresse og telefonnummer:

Tlf.: 66 89 11 40
Adresse: Hareveien 42, 1413 Tårnåsen
E-post: Hareveien barnehage

Åpningstid: Mandag – fredag kl. 07.00 – 17.00.

Kontakt avdelingene

  • Grønlia, tlf. 66 89 11 41
  • Huldrefaret, tlf. 66 89 11 42
  • Skrenten, tlf. 66 89 11 43
  • Valhall, tlf. 66 89 11 44
  • Varden, tlf. 66 89 11 46
  • Tårnet, tlf. 66 89 11 47