Du er velkommen til å kontakte oss på følgende adresse og telefonnummer:

Tlf.: 66 81 25 99 / 467 49 791
Adresse: Gimleveien 1, 1413 Tårnåsen 
E-post: Gimleveien barnehage

Åpningstid: Mandag – fredag kl. 07.00 – 17.00.

Kontakt avdelingene

  • Myr, tlf. 66 81 25 46 / 922 94 634
  • Skogen, tlf: 66 81 25 47 / 926 38 261
  • Fjell, tlf: 66 81 25 48 / 922 41 901
  • Knausen, tlf: 66 81 25 49 / 920 21 179

Etter seks ringesignal på avdelingen eller kontorets hovednummer, blir samtalen viderekoblet til mobiltelefonen.

Mobiltelefonen blir i hovedsak brukt til å motta samtaler. Foreldre/foresatte kan eventuelt sende en kort sms om morgenen til avdelingens mobil hvis barnet f. eks. har fri eller er syk. Meldinger sendt før kl. 09.00 blir lest, men ikke besvart.