Målet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune. Planprogrammet beskriver blant annet formålet med planarbeidet, planprosessens frister, deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke tema det skal jobbes videre med.

Se planprogrammet