Er du personlig skatteyter?

Da kan vi hjelpe deg med

 • restskatt
 • penger til gode
 • tilleggsforskudd
 • klage på avregning/ligningen
 • forskuddsskatt
 • betalingsavtale
 • utleggstrekk
 • utleggsforretning

Er du næringsdrivende eller arbeidsgiver?

Da kan vi hjelpe deg med

 • arbeidsgiveravgift
 • forskuddstrekk/skattetrekk
 • skatteattest
 • betalingsavtale

Dette kan vi ikke hjelpe deg med:

 • klage på ligningen/selvangivelsen
 • arveavgift og merverdiavgift (MVA/moms)
 • nytt skattekort
 • utskrivning og endring av forskuddsskatt
 • folkeregisteroppgaver som navn- og adresseendring og skjemaer ved ekteskapsinngåelse 
 • forhåndsligning ved dødsbo

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Skatt øst på telefon 800 80 000 (kl. 08.00–15.00). Du kan også sende en e-post. På nettsidene til Skatt øst finner du riktig e-postadresse.