Terori og praksis

Kommunen v. Viltnemda utpeker sensorer for avvikling av jegerprøven. De gjennomfører den teoretiske eksamensdelen. Praktisk og teoretisk kurs for jegerprøven arrangeres av Oppegård jeger- og fiskerforening i perioden februar–mars.

Kontaktpersoner

Kristin Swendgaard tlf. 66 81 90 90