Bilde: Fagleder Anne Holten og ordfører Thomas Sjøvold ønsker mange svar på innbyggerundersøkelsen. Foto: Jan Walbeck

- Vi ønsker at Oppegård kommune skal være en god kommune å bo i og er opptatt av å gi innbyggerne gode tjenester.  I den forbindelse trenger vi informasjon om erfaringer og behov, sier fagleder Anne Holten. 

Hva er viktig framover?

Hun forteller videre at undersøkelsen inneholder spørsmål om alt fra folkehelse og livskvalitet til erfaringer med kommunale tjenester og språket i kommunale brev. Resultatene fra undersøkelsen inngår blant annet i arbeidet med en ny kommuneplan og hva det er viktig å legge vekt på her.   

Ønsker høy svarprosent

- Vi oppfordrer de som får undersøkelsen til å svare, sier Anne Holten og ordfører Thomas Sjøvold.

Opinion AS tilrettelegger undersøkelsen og analyserer resultatene.  Kommunen er avhengig av en viss svarprosent for å få pålitelige resultater.

Anne Holten forteller at dette gir en fin mulighet til medvirkning og vi vil dele ut fire Flaxlodd til femti heldige deltakere.