Vi har som mål å skape et levende og trygt miljø for barn, foresatte og ansatte. Trygghet, sosial kompetanse og lek er grunnpilarer i vårt arbeid med barna. Hvert enkelt barn skal føle at vi er genuint opptatt av det. Dette skjer blant annet gjennom deling av barnegruppene. Her blir det mer tid og rom for det enkelte barnet. Å styrke barnas evne til empati og øke deres sosiale kompetanse er viktig for at de skal få til et godt samspill og en god lek i barnehagen. Vi ser på leken som den viktigste aktiviteten i barnehagen.

Områder vi er spesielt optatt av

Språk: God språkutvikling er viktig for barn, både på kort og lang sikt. Ingierkollen barnehage er opptatt av å anerkjenne barns ulike språk og har også tilrettelagte aktiviteter for minoritetsspråklige barn. Vi legger vekt på et godt språkmiljø ved blant annet å oppmuntre til å lytte, leke med språket, bruk av smågrupper og ikke minst skape tid og rom for de gode samtalene.

Natur, miljø, teknikk og nærmiljø: Stikkord for våre mål er glade og aktive barn i uterommet, kunnskap, holdninger, nysgjerrighet og trygghet til nærmiljøet. Barnehagen har et variert og utfordrende uteområde, som vi er glad i. Både Ingieråsen og Kantor har uteområder som stimulerer til lek og aktivitet med fart og bevegelse, men også roligere lek i små eller større grupper. På denne måten setter vi fokus på gleden ved å være mye ute og alt utelivet har å by på. Et av tiltakene er blant annet turer til fast tursted i skogen eller andre steder i nærmiljøet, f.eks. lekeplasser, Kolben og skoguke, hvor vi konsentrerer oss om naturen.

Mer informasjon?

Barnehagens drift, tradisjoner, dagsrytme og ukeplan er godt gjennomarbeidet og dokumentert i barnehagens årsplan. Kom gjerne på besøk for nærmere informasjon.