Målet for hverdagsrehabiliteringen er et aktivt hverdagsliv og god livskvalitet.

 • Tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg.
 • Har som mål å øke din evne til å mestre aktiviteter i hverdagen.
 • Tidsavgrenset plan for et treningsopplegg på din hjemmebane.
 • Tverrfaglig samarbeid.

Hvem er du?

 • Du bor hjemme, men har ikke lenger samme funksjon som før og sliter med å mestre for eksempel personlig stell, matlaging eller andre aktiviteter, i og utenfor hjemmet.
 • Du ønsker å klare deg selv.

Hvem er vi?

 • Et team med ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut og hjemmetrenere.

Hva gjør vi?

 • Vi kommer hjem til deg og gjør en kartlegging sammen. Du definerer hva som er viktig for deg å få til.
 • På bakgrunn av dette, hjelper vi deg med eventuell tilrettelegging og tilpasset trening.
 • Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.
 • Etter en tid vil vi kartlegge på nytt for å måle effekten av hverdagsmestringen.

Kontaktinformasjon

Du kan sende en e-post til: Hverdagsmestring 

 • Tlf. ergoterapeut: 66 81 55 36
 • Tlf. fysioterapeut: 66 81 55 42
 • Tlf. sykepleier:  66 81 55 26