Besøksadresse: Valhallaveien 74, 1413 Tårnåsen
Postadresse: Pb 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 98 00 (kl. 08.00 - 15.30 hverdager)
Faks: 66 81 99 00
E-post: Høyås bo- og rehabiliteringssenter 

Tilgjengelige telefoner hele døgnet:

Vaktrom gul/grønn 1. etg: tlf. 66 81 98 20/ 66 81 98 30 (kveld/ natt)
Somatisk avdeling 1. etasje gul bolig: tlf. 66 81 98 09
Somatisk avdeling 1. etasje grønn bolig: tlf. 66 81 98 19
Somatisk avdeling 2. etasje: tlf. 66 81 51 43
Somatisk avdeling 3. etasje: tlf. 66 81 51 51
Somatisk avdeling 4. etasje: tlf. 66 81 51 66
Mottak/rehab avd. 4. etasje: tlf. 66 81 51 60

Demensavdeling sokkeletasjen:

Vaktrom sokkel: tlf. 66 81 99 30
Gul bolig: tlf. 66 81 99 09
Grønn bolig: tlf. 66 81 99 19
Rød bolig: tlf. 66 81 99 29
Blå bolig: tlf. 66 81 99 39

Kontaktpersoner:

Virksomhetsleder: E-post: Marie Gangdal Rolstad, tlf. 66 81 51 59 / 928 04 715   
Avdelingssykepleier demensavdeling i sokkel: E-post: Torunn Langdalen, tlf. 66 81 99 08   
Avdelingssykepleier somatisk 2. og 3. etg: E-post: Mette Helbo Lunde, tlf. 66 81 51 41
Avdelingssykepleier 4 etg med mottak og somatisk 4 og 1 etg: E-post Rita Amundsen, tlf. 66 81 51 42 / 406 48 349
Avdelingsleder dagsenter for hjemmeboende: E-post: Turid Bondevik, tlf. 66 81 98 56

Om sykehjemmet

Høyås bo- og rehabiliteringssenter stod ferdig i oktober 1994 med plass til 64 beboere.

I september 2014 åpnet vi nytt moderne tilbygg i fire etasjer med plass til 48 beboere. Høyås bo- og rehabiliteringssenter har for tiden totalt 95 plasser hvor av 31 er demensplasser. Vi har åtte plasser for mottak fra sykehus. Vi har 22 plasser på dagsenter for hjemmeboende. Vi legger spesiell vekt på rehabilitering og har et eget varmtvannsbasseng.

Hvordan vi jobber

Vårt mål er at beboerne skal leve et mest mulig selvstendig og verdig liv mens de er på Høyås. Personalets nøkkelverdier er respekt, trygghet, individuell omsorg, faglig dyktighet og lojalitet. Høyås bo- og rehabiliteringssenter har mange yrkesgrupper og godt tverrfaglig samarbeid. Arbeidsmiljøet er godt og preges av at de ansatte trives.

Miljøprofil

Høyås bo- og rehabiliteringssenter jobber for miljøvennlig drift og en tydelig miljøprofil. Vi setter miljøkrav til innkjøp og materialforbruk. Vi har også fokus på energibruk, transport, avfall og utslipp til luft og vann. Inneklima, kildesortering og oppfølging av HMS-arbeidet er viktig for oss.

Kantine

Kantinen er åpen på hverdager kl. 09.45 - 15.00 og selger mat til ansatte, pårørende og andre besøkende.

Serviceavdelinger

Sykehjemmet har eget vaskeri. I tillegg har sykehjemmet egen vaktmester. Renholdet utføres av kommunen.

Besøk

Vi har ingen fast besøkstid, men oppfordrer pårørende til å begrense besøk etter kl 19.00. Mange pasienter er da slitne.

Bruker/pårørenderåd

Høyås bo- og rehabiliteringssenter har bruker- og pårørenderåd.