Avdelingene heter Furustubben, Lurveleggen, Trollstien og Tusseberget. For tiden har vi to avdelinger med 0-3 år og to avdelinger med 3-6 år. Vi har likevel en fleksibel avdelingsstruktur og barnegruppene kan forandre seg fra år til år. Sammensetningen av barnegruppene avgjøres til enhver tid av alder og kjønn på barna som får plass i barnehagen.

Kort vei til skog og mark

Barnehagen ligger fint tilbaketrukket i et skogholt. Det er kort vei til skog og mark og andre tilbud i nærmiljøet. Vi har en stor utelekeplass med variert terreng og vegetasjon. Utelekemiljøet er under utvikling og nye utfordringer utarbeides. Utelekeplassen gir barna muligheter for allsidig lek og læring og vi er opptatt av at barnehagen skal være et trygt sted å være. Vi ønsker også å gi barna grunnleggende erfaringer i samspill med andre barn og voksne.

Med gode spor på livets reise – barnehagens visjon       

Pedagogisk tilnærming

Barnehagen arbeider etter en Reggio Emilia–inspirert metode som kalles SPOR. Denne er utviklet i Danmark og tilpasset skandinaviske forhold. Metoden ivaretar Barns rett til medvirkning og pedagogisk dokumentasjon på en god måte og er inspirerende og spennende å jobbe med for de ansatte. Rammeplanen står i fokus og barnas ønsker er vår veileder for innholdet i hverdagen. Vi ønsker å være med å gi barna gode opplevelser og erfaringer i barnehagen og gjennom dette gi barna erfaringer som er nyttige videre i livet.

Opptatt av miljø

Barnehagen har «Grønt Flagg» som sin miljøprofil og har deltatt på kurs i hvordan vi skal benytte gjenbruksmateriale i vårt arbeid med barna. Vi har fokus på at alt skal brukes minst en gang til, før det kastes – vi kaller det mulighetenes verksted. Barna skal skape og erfare gjennom å bruke fantasi og kreativitet i sin lek.