Barnehagen er delt inn i tre avdelinger. Det er to småbarnsavdelinger med ni barn i alderen 0-3 år og én avdeling med 18 barn i alderen 3-5 år.

  • Barnehagen skal legge til rette for et miljø som gir barna forståelse for ulike perspektiv og roller. De skal kunne ta avgjørelser og handle sammen med andre, vurdere problemer og løse oppgaver
  • Barnehagen skal legge til rette for fysisk aktivitet både inne og ute. På denne måten får barna et variert tilbud, tilpasset den enkelte
  • Barnehagen skal lære barn grunnleggende forståelse for sammenhenger i naturen. Barna skal lære å bli glad i naturen og stimulere til aktiviteter og opplevelser i natur og nærmiljø

Ny barnehage

Greverudlia barnehage skal få nytt barnehagebygg. I slutten av juni 2016 flyttet barnehagen derfor driften til den midlertidige barnehagen i Kongeveien 21 på Sofiemyr. Det har vært vanskelig å få noen til å bygge barnehagen innen den opprinnelige kostnadsrammen på 36,68 mill. kr. På grunn av manglende tilbud innenfor budsjettrammen, vedtok derfor kommunestyret 25. september 2017 en ekstra bevilgning på 16,8 mill. kr slik at barnehagen nå kan bygges.

Gode lekemuligheter

Barnehagen har gjennom flere år satt fokus på voksenrollen. Vi har vært opptatt av hvordan vår væremåte har betydning for barns selvfølelse. Hvor vi voksne er, og hvordan vi er til stede i barns liv, har stor betydning for hvordan barn utvikler seg. Vi er opptatt av at barna skal finne seg lekekamerater og legge til rette for gode lekemuligheter både ute og inne. Det er gjennom leken vennskap oppstår. Vennskap mellom barn er med på å gi en dypere kunnskap om andre, i tillegg til medfølelse og innlevelse.

Satsingsområder

Vi vil i en tre-års periode sette mer fokus på etikk, språk og IKT. Vi ønsker barn som er kreative, kan møte samfunnet på en god måte og som kan ta i bruk ny teknologi.