Fremdrift

Planlagte arbeider kommende måneder

  • Betong- og byggingsarbeider (mars – desember)
  • Utomhusarbeider og beplantning (juni – oktober)

Betong- og byggingsarbeider vil føre til noe økt trafikk i Theodor Kittelsens vei på grunn av leveranser til byggeplassen. Ved utomhusarbeider og beplanting kan det bli noe støy fra gravemaskiner.

Greverudlia 120418 A Nett.jpg
Fra byggeplassen i april 2018

Om prosjektet

Miljøprofilen til prosjektet er byggets sirkulære form som er meget arealeffektiv og godt tilpasset tomten og skogsterrenget. 

Barnehagen har passivhusnivå som vil bidra til lavt energiforbruk. Materialene som benyttes er treverk med elementer av glass og plater samt grønt tak av sedum som er vannsugende vekster. Barnehagen er på to plan med innganger til hver avdeling med et fellesrom plassert sentralt i bygget.

Det er inngått kontrakter med totalentreprenøren RUTA Entreprenør AS og byggeledelse MOLIS As/ Torgeir Veflen. 

Prosjektet har en kostnadsramme på 53,5 millioner kroner.

Her kan du se behandlingen i Kommunestyret 12.12.16 og i Formannskapet 20.09.17.  

Har du spørsmål?

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om forhold på byggeplassen. Målet er å gjennomføre prosjekter på best mulig måte for alle.

Kontaktperson

Prosjektleder Eiendom Prosjekt: Tove B. Gran
Epost: Tove B. Gran 
Telefon: 482 21 201