Besøksadresse: Harriet Backers vei 30
Postadresse: Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 89 25 00
E-post: Greverud sykehjem  

Kontaktpersoner

Virksomhetsleder Vibeke Harr, tlf. 66 89 25 11 / mobil 46 43 31 20 

Avdeling L1

Direkte til avdelingen, tlf. 66 89 25 72  
Avdelingsleder, Inna Lutskova, tlf. 66 89 25 80 (kl. 09.00-15.00)

Avdeling L2

Direkte til avdelingen, tlf. 66 89 25 74  
Avdelingsleder Grethe Grenersen, tlf. 66 89 25 81 (kl. 09.00-15.00) 

Avdeling L3

Direkte til avdelingen, tlf. 66 89 25 76 
Avdelingsleder Dagmar Andresen, tlf. 66 89 25 82 (kl. 09.00-15.00) 

Avdeling L4

Direkte til avdelingen, tlf. 66 89 25 78  
Avdelingsleder Grethe Grenersen, tlf. 66 89 25 83 (kl. 09.00-15.00)

Korttidsavdelingen

Direkte til avdelingen, tlf. 66 89 25 64   
Avdelingsleder Gerd Johnsen, tlf. 66 89 25 83 (kl. 09.00-15.00) 

Dagaktivitetssenter for hjemmeboende

Vi har en avdeling med 30 plasser. Vi tilbyr ulike aktiviteter, sosiale samlinger og felles måltider.

Direkte til avdelingen, tlf. 66 89 25 09 eller 66 89 25 91  

Her finner du oss

Sykehjemmet ligger i Harriet Backers vei med innkjøring fra Flåtestadveien. Du kan parkere i parkeringshus, eller på parkeringsplassen på andre siden av veien.