Kommunen har laget en graveinstruks for at ulempene ved arbeid i veier skal bli minst mulig for trafikanter, næringsdrivende og beboere. 

Vi presiserer at graveinstruksen også gjelder for arbeider i og ved offentlig vei som ikke omfatter graving. Instruksen omtaler krav til byggherre og entreprenør som utfører arbeidet. NB! Man er pliktig til å sende inn skjema om arbeidsvarsling ved arbeid langs kommunal vei.

Aktuell informasjon

På denne siden finner du: Veiledning til gravesøknad  
Graveinstruks    
Søknadskjema  - Gravetillatelse - samme søknadsskjema skal benyttes til søknad om andre arbeider i offentlig vei 
Priser  
Skjema - entreprenørens egenkontroll  
Skjema arbeidsvarsling (Pdf) 
Skjema arbeidsvarsling (Exel)