Vi jobber helsefremmende og forebyggende. I tillegg tilbyr vi undervisning og veiledning.

Tjenesten omfatter

  • individuell opptrening/behandling
  • gruppetrening
  • bassengtrening
  • medisinsk rehabilitering
  • hjelpemiddelformidling
  • forebyggende og helsefremmende arbeid
  • undersøkelse og vurdering
  • undervisning og veiledning
  • fysioterapi for voksne

Kommunale fysioterapeuter gir tilbud til institusjonsbeboere og hjemmeboende som ikke kan benytte privat institutt. I slike situasjoner ønsker vi rekvisisjon fra lege.

Kontaktpersoner

Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabiliteringsavdelingen – tlf.: 66 81 98 62 eller 934 39 360     
Langtidsplasser – tlf.: 66 81 31 98 eller 464 40 767
Rehabilitering i hjemmet – tlf.: 66 81 98 81 eller 452 08 441

Bjørkås sykehjem og rehabilitering i hjemmet

Tlf.: 66 81 55 42/ 71 eller 414 32 349

Greverud sykehjem

Tlf.: 404 96 468
Rehabilitering i hjemmet – tlf.: 466 32 053

Helsetjenesten

 Tlf.: 66 81 92 78 eller 932 38 453 (koordinator)

Toppenhaug legesenter

Tlf.: 66 81 44 10

Fysioterapi for barn og unge

Barnefysioterapeutene arbeider ved helsestasjoner, barne- og ungdomsskoler, hjemme og i kommunens barnehager. Vi tilbyr primært forebyggende og helsefremmende tiltak, men også noe behandling. Barn som trenger kontinuerlig behandlingsopplegg henvises til ABC Fysioterapi, tlf.: 66 80 77 81.

Kontakt barnefysioterapeutene:

Kolbotn helsestasjon

Tirsdager kl. 08.30–12.00, tlf.: 66 81 92 66

Greverud skole

Tirsdager kl. 09.00–12.00, tlf.: 66 99 33 11 / 924 47 302

Kolbotn skole

Mandager kl. 08.15–12.00, tlf.: 66 81 32 20 / 924 43 356

Sofiemyrtoppen skole, avdeling Sofiemyr

Onsdager kl. 09.30–12.00, tlf.: 66 81 42 50

Sofiemyrtoppen skole, avdeling Sofiemyråsen

Tlf.: 66 81 41 93 / 94
Mandager kl. 12.00–15.00
Torsdager kl. 08.30–15.00

Tårnåsen skole

Mandager kl. 08.30–12.00, tlf.: 66 81 25 25 / 924 47 302

Vassbonn skole

Onsdager kl. 08.30–12.00, tlf.: 66 81 30 25

Østli skole

Mandager kl. 08.30–11.30, tlf.: 66 81 20 00 / 926 19 019

Flåtestad skole

Onsdager kl. 08.30–13.00

Sofiemyrtoppen skole, avdeling Fløysbonn

Mandager lik uke, kl. 08.30–13.00

Ingieråsen skole

Mandager ulik uke, kl. 08.30–13.00

Hellerasten skole

Fredager kl. 08.15–12.00
Tlf. 924 43 356

Roald Amundsen videregående skole

Onsdager kl. 08.15–12.00
Tlf.: 924 43 356