Kommunal fysioterapitjeneste tilbyr individuell- og grupperettet fysioterapi ut fra medisinske behov.

Behandling

De private fysioterapeutene tilbyr generell fysioterapi, psykosomatisk fysioterapi, manuell terapi, medisinsk treningsterapi, rideterapi og fysikalsk lymfødem-behandling. Behandlingen kan være med og uten driftstilskudd.

Trening

Kommunen har også tilbud om et treningsopplegg hjemme der målet er å klare seg selv i hverdagen (hverdagsrehabilitering).

I tillegg har kommunen trening for seniorer. Noen grupper krever rekvisisjon fra lege andre grupper er åpne.

Les mer om tilbudene fra linkene i menyen.