Våre fritidstilbud skal være

 • tilgjengelig for all ungdom
 • åpent på tider barn og ungdom ønsker å bruke dem
 • så spennende at unge ønsker å bruke dem, og så trygge at foreldrene gir dem lov
 • tilgjengelig uavhengig av økonomi og bakgrunn

Tre fritidssentre

Om sentrene

 • Vi er et alternativ og supplement til frivillig foreningsliv og kommersielle aktører
 • Fritidssentrene velger klubbstyrer og arrangementsgrupper hvert år. Disse bidrar i drift og utvikling av sentrene
 • Fritidssentrene samarbeider om arrangementer som Sump Rock, Olabilløp, Adventsrock, UKM, Seek´n’ find, LAN, KAOS ol.
 • Sentrene arrangerer jevnlig egne konserter, arrangementer og turer, f.eks. Boda Borg tur, Tårnåsenfestivalen og Up-yard Lan
 • I vinterferien arrangeres aktivitetsuken KAOS i Kolben. Første og siste del av sommerferien er det turer og aktiviteter 
 • I skolens høstferie, juleferie, påskeferie og sommerferie er fritidssentrene stengt
 • Fritidssentrene er tilrettelagt for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne
 • Fritidssentrene tar i mot studenter innen sosialfag og lærlinger, som tar fagbrev i ungdomsarbeid

Aktuell informasjon

 • Priser  
 • Manifest med mål og visjoner