Friskliv Oppegård holder til på Tårnåsen aktivitetssenter og følger opp deltagere med Frisklivsresept, holder kurs og arrangerer temastunder. Vi bidrar også tillavterskeltilbudet Aktiv på dagtid. Tilbudet foregår hovedsakelig på dagtid.

Frisklivsresept

Frisklivsresepten er et tilbud til personer som står i fare for, eller har begynt å utvikle livsstilssykdommer. For eksempel overvekt, diabetes og høyt blodtrykk. Og som vil ha nytte av å forandre livsstil. Barn og ungdom kan også benytte Frisklivsresept. Les mer om resepten under link til venstre.

Lavterskel treningstilbud

Aktiv på dagtid er et tilbud til personer mellom 18 og 67 år bosatt i kommunen og som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Timeplan våren 2018

Egentreningen i treningsrommet på Tårnåsen aktivitetssenter er åpent fra og med tirsdag 2. januar. Resten av aktivitetene i timeplanen (se lenke) starter opp fra mandag 8. januar. I skolens vinterferie (uke 8) er bassenget stengt. Siste trening før sommeren er fredag 15. juni.

Timeplan Aktiv på dagtid våren 2018 (pdf)

Egentrening

Treningsrommet i underetasjen på Tårnåsen aktivitetssenter kan brukes til egentrening innenfor senterets åpningstider. Her er det tredemølle, ergometersykler, romaskin og småutstyr til styrke- og balansetrening. Treningen foregår på eget ansvar og etter senterets trivselsregler. 

Kurs

FrisklivOppegård samarbeider med andre Follokommuner om kurs.

Du kan også finne aktuelle kurs og temakvelder i kommunens kursportal