Foreldresmarbeid er en av de viktigste ”hjørnesteinene” i en pedagogisk virksomhet som barnehage. Det er foreldrene som kjenner sine barn best. Derfor er det viktig at barnehagen og foresatte samarbeider nært om barnas hverdag og at vi tar et felles ansvar slik at vi sammen kan sørge for at barna har det så godt som mulig i barnehagen.

Levering og henting

Er det spesielle hendelser eller oppstått forandringer i hjemmet er det fint om vi kan få beskjed slik at vi kan tilrettelegge hverdagen for barnet så godt som mulig. Hvis andre enn foresatte som skal hente barnet er det viktig at personalet får beskjed om det. Vi kan ikke sende barnet avsted med andre uten godkjenning fra foresatte. Du kan også gi en generell tillatelse på vårt skjema ”Informasjon om barnet”. Husk å oppgi informasjon om telefonnummer vi kan nå dere eller eventuelt andre på.

Informasjon

I alle garderober er det en informasjonstavle hvor det skrives viktige beskjeder og gis informasjon. Vi oppfordrer alle foresatte til å ta en titt før man går hjem. Barnehagen sender også ut viktig informasjon på e-post til de foresatte som er tilgjengelig på e-post og som ønsker dette. For de som ikke har tilgang til e-post gis informasjon i papirversjon.

Arrangementer

I løpet av barnehageåret har barnehagen flere arrangementer for store og små. Det er viktig for ditt barn at dere kan dele disse opplevelsene sammen. Foresatte inviteres til:

  • Påskefrokost
  • Dugnad
  • Sommerfest
  • Lucia
  • Juletrefest i regi av SU

Foreldresamtaler

Foreldre får tilbud om to foreldresamtaler i året samt en samtale når barnet starter hos oss. I oppstartsamtalen er det viktig at kontaktpersonen i barnehagen får informasjon om barnet som er viktig for oss. Det kan være alt fra kosedyr, smokk og andre vaner som ditt barn har, eventuelle allergier, mat-intoleranse og annen viktig informasjon. Du vil få et eget skjema om dette som skal fylles ut og oppbevares i barnehagen.

Foreldremøter/ foreldreråd

I Mellomåsen barnehage har vi to foreldremøter hvert år. I juni har vi et informasjonsmøte for de foreldrene som har barn som skal starte i barnehagen i august. Der gis det informasjon om barnehagens arbeid og organisasjonsform. I tillegg har barnehagen et foreldremøte på høsten i begynnelsen av september.

Møte foregår avdelingsvis for de fire avdelingene. Her får foreldrene informasjon om avdelingens konkrete planer for året som kommer og kan stille spørsmål og være medvirkende på barnehagens organisering i utvalgte situasjoner. Alle foreldrene i Mellomåsen barnehage utgjør barnehagens foreldreråd.

Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrerådet velger fire representanter til samarbeidsutvalget, en fra hver avdeling. Av disse fire velges en leder og en kasserer.  I tillegg velger personalet to representanter.

SU er bindeledd mellom foreldrerådet og barnehagen. Utvalget skal blant annet godkjenne årsplan og behandle saker med betydning for barnehagens indre liv.