Den viktigste samarbeidsformen er den daglige kontakten med foreldre/ foresatte når de følger og henter barna i barnehagen. Vi vil gjerne få vite om forandringer hjemme som kan ha betydning for hvordan vi følger opp barnet. På samme måte gir vi beskjed hvis det har skjedd ting i barnehagen som kan påvirke barnet.

Henting

Husk å gi beskjed til barnehagen hvis andre skal hente barnet. Hvis du vil slippe å gi beskjed hver gang, kan du gi en generell tillatelse til at andre henter. Det gjør du ved å fylle ut skjemaet ”Informasjon om barnet”. Oppgi telefonnummer til de som skal hente. Vi har ikke lov til å sende barnet med andre uten godkjenning fra foreldrene. Når du henter barnet skal du alltid gi beskjed til den voksne som er på avdelingen.

Informasjonstavler

I alle garderobene er det whiteboardtavle, hvor vi skriver viktige beskjeder. Her er det også en informasjonstavle med månedsplaner og annen informasjon. Vi oppfordrer foreldre/ foresatte til å se på tavlene når de henter eller følger barnet i barnehagen.

Arrangementer

I løpet av året har barnehagen flere arrangementer, der det er viktig at foreldre/ foresatte deltar. Målet med arrangementene er at barna får dele noe av det som skjer i barnehagen. Foreldrene/ foresatte inviteres til:

  • Byttedag for brukt tøy og utstyr (Grønt flagg-arrangement)
  • Internasjonal kafé i forbindelse med FN-dagen
  • Markering av Luciadagen
  • Gul frokost
  • 16. mai-fest i forbindelse med 17. mai
  • Dugnad en ettermiddag i mai
  • ”Sommerfest” i begynnelsen av juni

Foreldresamtaler

I løpet av tilvenningsdagene setter vi av tid til en uformell første samtale. Da kan barnehagen og foreldre/ foresatte utveksle nyttig informasjon. Vi ønsker foreldre/ foresatte som viser initiativ og engasjement i barnehagens arbeid og inviterer til minst en foreldresamtale per barn i løpet av året. Den pedagogiske lederen på hver avdeling er ansvarlig for dette. I løpet av samtalen snakker vi om hvordan barnet har det i barnehagen, hvordan atferden her samsvarer med atferden hjemme, barnets utvikling og hvordan foreldre/ foresatte ønsker at vi skal arbeide med deres barn.

Informasjonsskjema

For å ivareta barna best mulig, ønsker vi at foreldre/ foresatte fyller ut et skjema med spesiell informasjon om barnet. Skjemaet deles ut til alle i august og vi ber både nye og ”gamle” fylle ut skjemaet fordi det ofte er endringer fra år til år.

Foreldremøte/ foreldreråd

I Kolbotn barnehage har vi foreldremøte hver høst. Alle foreldrene/ foresatte i barnehagen utgjør barnehagens Foreldreråd.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

På foreldremøte velger foreldrene en representant fra hver avdeling. Disse danner foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU har ansvar for sosiale arrangementer. De siste årene har dette vært:

  • Akedag i mars
  • Medansvarlig for 16. mai-feiringen
  • Overnatting for førskolegruppa i mai

Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrerådet velger også representanter fra hver avdeling, som skal sitte i SU. I SU sitter også representanter fra personalet. Virksomhetsleder møter i utvalget med forslags- og talerett. SU skal være et bindeledd mellom foreldrerådet og personalgruppen. Utvalget behandler saker med betydning for barnehagens indre liv, for eksempel årsplanen.